דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מטפלות במעונות 17/01/2019 31/03/2019
בודק/ת תוכניות מכרז חיצוני מספר 28/17 כללי חיצוני 26/11/2017
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי מכרז חיצוני מספר 30/17 כללי חיצוני 26/11/2017
מנהל משאבי אנוש מכרז חיצוני מספר 31/17 כללי חיצוני 26/11/2017

חזור לדרושים כעת