דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/חיצוני מספר 04/20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת בגני ילדים ובבתי הספר ביישובי המועצה כח אדם חיצוני 20/05/2020 27/05/2020
דרוש/ה אב בית/איש תחזוקה בבית ספר "אלביאדר", עין אל אסד כח אדם פומבי 10/05/2020 17/05/2020
מכרז פומבי 04/2020 לתפקיד ממונה על שירותי חירום וביטחון כח אדם פומבי 11/03/2020 22/03/2020
מכרז פומבי 05/2020 לתפקיד מנהל יישובי כח אדם פומבי 11/03/2020 22/03/2020
מכרז פומבי 06/2020 לתפקיד ממלא מקום רכז ביטחון שוטף צבאי ליישוב ריחניה - הוארך כח אדם פומבי 11/03/2020 31/05/2020
מכרז פנימי/ פומבי 07/2020 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה כח אדם פומבי 11/03/2020 22/03/2020
דרושים נהגים כללי חיצוני 15/12/2019 26/12/2019
מטפלות במעונות 17/01/2019 31/03/2019
מכרז חיצוני מס' 18/2018 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז מס' 29/18: לניהול מחלקת גביה ותפעולה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
רכז/ת ביטחון שוטף צבאי ליישוב ריחניה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז 01/19: עו"ס קהילתי וצח"י (צוות חירום/חוסן יישובי) כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז 02/19: עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז 04/19: עו"ס מרחבי כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז 7/19: קצין בטיחות בתעבורה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז 6/19: מנהל/ת משאבי אנוש כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פנימי/חיצוני 10/19: דרושים/ות מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פנימי/חיצוני 11/19: רכז ביטחון שוטף צבאי ליישוב ריחניה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז מס' 12/19: פקח סביבתי כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז 19/19: ממונה על שירותי חירום וביטחון כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
תיקון למכרז 06/19: מנהל יחידת ניהול ההון האנושי ברשות המקומית כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז מס' 20/19: מדריך/ת נוער בסיכון להפעלת מרכז נוער יישובי כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז מס' 21/19: רכז מלווה למרכזי הנוער ביישובים כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז מס' 22/18: מנהל/ת מחלקת חינוך כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
תיקון למכרז מספר 22/18: לתפקיד מנהל מחלקת חינוך כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פומבי/פנימי מספר 22/19 למרכז עוצמה במועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פומבי/פנימי מספר 23/19 לתפקיד עובדת סוציאלית רכזת בית חם לנערות כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פומבי/פנימי מספר 24/19 לתפקיד עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות במשפחה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פומבי/פנימי מספר 25/19 לתפקיד מרכז נושא ועדת תכנון טיפול כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פומבי/פנימי מספר 26/19 לתפקיד עובד סוציאלי לפרויקט ייחודי בתחום נוער בסיכון כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
תיקון למכרז מספר 20/18 לתפקיד מהנדס המועצה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מנהל יישובי כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז חיצוני 32/19 לתפקיד ממונה על שירותי חירום וביטחון כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז חיצוני מספר 31/19 - פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פנימי/חיצוני מספר 29/19 לתפקיד פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות בגני ילדים ובבתי הספר ביישובי המועצה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז מספר 28/19 פנימי / חיצוני לתפקיד מוביל ומתאם את המאמצים לבנייה ולביסוס של תשתית יישובית הרלוונטית להתמודדות עם בעיות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול. כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פנימי/חיצוני 30/19 לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
דרוש/ה מ"מ לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מכרז פנימי/פומבי 2/20 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בניה כח אדם חיצוני 01/01/2018 02/01/2018
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי מכרז חיצוני מספר 30/17 כללי חיצוני 26/11/2017
מנהל משאבי אנוש מכרז חיצוני מספר 31/17 כללי חיצוני 26/11/2017

חזור לדרושים כעת