דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 8/22: דרוש/ה מלווה בהסעות לתלמיד כח אדם 17/01/2022 23/01/2022
מכרז מס' 04/22: דרוש/ה מנהל יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה מקומית/רשות מוסמכת לאכיפה כח אדם 11/01/2022 25/01/2022
מכרז מס' 06/22 דרוש/ה מפקח רישוי עסקים כח אדם 09/01/2022 25/01/2022
מכרז חיצוני מס' 77/21 לתפקיד מבקר הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור כח אדם חיצוני 09/01/2022 25/01/2022
מכרז מס' 05/22 דרוש/ה מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה בוועדה המקומית לתכנון ובניה כח אדם 09/01/2022 25/01/2022
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם בהתאם להנחיות העדכניות של משרד הפנים כללי 20/05/2021
מתנדבים ליחידת החילוץ כח אדם 23/06/2020

עבור לארכיון דרושים