דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מספר 04/21 לתפקיד מציל/ה כח אדם חיצוני 23/02/2021 07/03/2021
מתנדבים ליחידת החילוץ כח אדם 23/06/2020

עבור לארכיון דרושים