סוג המכרז * שדה חובה

פרטים אישיים:

שפות:

שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן -, לא שולט סמן 0

עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אחר * שדה חובה
שפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה:

השכלה יסודית * שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיום

השכלה תיכונית * שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקרי

השכלה גבוהה * שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

תארים נוספים * שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז * שדה חובה
שם הקורס / השתלמותמסגרת לימודים

ניסיון תעסוקתי:

ניסיון תעסוקתי רלוונטי * שדה חובה
תקופת העבודהתפקידדרגהסיבת סיום העבודה

קרבת משפחה:

הצהרה בנוגע לקרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת (מליאת) הרשות:

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/ות ולידיהם, גיס/ה, דוד/ה, חותן/נת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/ה, לרבות חורג או מאומץ.

קרובי משפחה העובדים ברשות * שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' זהותיחס קרבהיחידהתפקיד

ממליצים:

שמות ממליצים * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתמס' טלפון

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה.

אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמן X במקום המתאים:

צירוף מסמכים:

Browser not supported