שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
תיקון למכרז מספר 20/18 לתפקיד מהנדס המועצה כח אדם פומבי/פנימי 22/09/2019 03/10/2019
תיקון למכרז מספר 22/18: לתפקיד מנהל מחלקת חינוך כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 22/19 למרכז עוצמה במועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 10/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 23/19 לתפקיד עובדת סוציאלית רכזת בית חם לנערות כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 10/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 24/19 לתפקיד עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות במשפחה כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 10/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 25/19 לתפקיד מרכז נושא ועדת תכנון טיפול כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 10/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 26/19 לתפקיד עובד סוציאלי לפרויקט ייחודי בתחום נוער בסיכון כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 10/10/2019
מכרז מס' 22/18: מנהל/ת מחלקת חינוך כח אדם 05/09/2019 15/09/2019
מכרז מס' 20/19: מדריך/ת נוער בסיכון להפעלת מרכז נוער יישובי כח אדם חיצוני 03/09/2019 17/09/2019
מכרז מס' 21/19: רכז מלווה למרכזי הנוער ביישובים כח אדם חיצוני 03/09/2019 17/09/2019
מכרז 19/19: ממונה על שירותי חירום וביטחון כח אדם פומבי 30/08/2019 10/09/2019
תיקון למכרז 06/19: מנהל יחידת ניהול ההון האנושי ברשות המקומית כח אדם פומבי 30/08/2019 10/09/2019
מכרז מס' 14/19: למתן שירותי ניהול, תכנון וייעוץ תב"עי לוועדה לתכנון ובניה של המועצה כללי 06/08/2019 27/08/2019
מכרז מס' 21/19 - "אספקת ביובית" כללי פומבי 21/07/2019 27/08/2019
קול קורא - הצטרפות למאגר הספקים כללי 16/06/2019 01/08/2019
מכרז מס' 12/19: פקח סביבתי כח אדם חיצוני 12/06/2019 25/06/2019
מכרז פנימי/חיצוני 11/19: רכז ביטחון שוטף צבאי ליישוב ריחניה כח אדם 03/06/2019 12/06/2019
מכרז מס' 20/19 למתן שירותי גבייה כוללים כללי פומבי 03/06/2019 27/06/2019
מכרז מס' 13/19: מתן שירותי ייעוץ בעינייני יישובים וצמיחה דמוגרפית 16/05/2019 22/05/2019
מכרז פנימי/חיצוני 10/19: דרושים/ות מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי כח אדם חיצוני 15/05/2019 27/05/2019
​​​​​​​מכרז פנימי/חיצוני 9/19: פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות בגני ילדים ובבתי הספר כח אדם חיצוני 15/05/2019 27/05/2019
מכרז 7/19: קצין בטיחות בתעבורה כח אדם 06/05/2019 19/05/2019
מכרז 6/19: מנהל/ת משאבי אנוש כח אדם 06/05/2019 26/05/2019
מכרז מס' 11/19: מתן שירותי ייעוץ ארגוני כללי פומבי 02/05/2019 23/05/2019
מכרז 01/19: עו"ס קהילתי וצח"י (צוות חירום/חוסן יישובי) כח אדם פומבי 03/04/2019 18/04/2019
מכרז 02/19: עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה כח אדם 03/04/2019 18/04/2019
מכרז 04/19: עו"ס מרחבי כח אדם 03/04/2019 18/04/2019
רכז/ת ביטחון שוטף צבאי ליישוב ריחניה כח אדם פומבי 02/04/2019 18/04/2019
מכרז מס' 06/2019: הפעלת בית ספר תיכון לנוער נושר החל משנת הלימודים תש"פ במרום הגליל כללי 20/03/2019 07/04/2019
מכרז חצי- מכירת שערים כללי 07/02/2019 17/02/2019
מכרז 4/19: מתן שרותי ראיית חשבון שירותים חשבונאיים, תקציביים וניהול תב"רים כללי פומבי 05/02/2019 14/02/2019
מכרז מס' 29/18: לניהול מחלקת גביה ותפעולה כח אדם פומבי 10/01/2019 07/02/2019
מכרז מס' 28/18 ביצוע עבודות תשתית לדרך ביטחון, גידור, עבודות תאורת ביטחון כללי פומבי 31/12/2018 21/01/2019
מכרז מס' 27/18 טיפול והסדרה של כבישים פנימיים במושב דובב כללי פומבי 13/12/2018 15/01/2019
מכרז חיצוני מס' 18/2018 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) כח אדם חיצוני 30/04/2018 30/05/2018

חזור למכרזים פעילים