שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 2/2023 עמוקה הרחבה 32 מגרשים - תשתיות ציבוריות ועבודות פיתוח בסיסיות ב מגרשים כללי פומבי 15/03/2023 16/04/2023
מכרז זוטא מס' 45/2022 - תכנית אב אסטרטגית לצמיחה דמוגרפית במוא"ז מרום הגליל כללי 14/03/2023 26/03/2023
מכרז פומבי מס' 06/2023 למתן שירותי ייעוץ, ניהול וליווי פרויקטים למועצה האזורית מרום הגליל כללי פומבי 09/03/2023 16/04/2023

עבור לארכיון המכרזים