שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 06/2019: הפעלת בית ספר תיכון לנוער נושר החל משנת הלימודים תש"פ במרום הגליל כללי 20/03/2019 07/04/2019

עבור לארכיון המכרזים