שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
תיקון למכרז מספר 20/18 לתפקיד מהנדס המועצה כח אדם פומבי/פנימי 22/09/2019 03/10/2019
תיקון למכרז מספר 22/18: לתפקיד מנהל מחלקת חינוך כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 22/19 למרכז עוצמה במועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 31/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 23/19 לתפקיד עובדת סוציאלית רכזת בית חם לנערות כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 31/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 24/19 לתפקיד עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות במשפחה כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 31/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 25/19 לתפקיד מרכז נושא ועדת תכנון טיפול כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 31/10/2019
מכרז פומבי/פנימי מספר 26/19 לתפקיד עובד סוציאלי לפרויקט ייחודי בתחום נוער בסיכון כח אדם פומבי/פנימי 19/09/2019 31/10/2019

עבור לארכיון המכרזים