שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז סקר שילוט בשטחי מוא"ז מרום הגליל 21/2020 כללי פומבי 08/09/2020 11/10/2020
מכרז מס' 11/20: לתכנון והקמת אולם ספורט בשיטה טרומית מתועשת לרבות תכנון וביצוע עבודות פיתוח סביב המבנה בישוב טפחות – מרום הגליל כללי פומבי 23/08/2020 13/10/2020

עבור לארכיון המכרזים