סוג הישוב הנהגת היישוב מס תושבים (נפש) סוציו אקונומי מ"ר שטח מוניציפאלי ישוב בתי אב - מספר נכסים קווים אוטובוסים טלפון
מושב אגודה חקלאית+ ועד מקומי 573 6 318,573 113 קווים 440, 364, 361 נתיב אקספרס 774989397