סוג הישוב הנהגת היישוב מס תושבים (נפש) סוציו אקונומי מ"ר שטח מוניציפאלי ישוב בתי אב - מספר נכסים קווים אוטובוסים טלפון
מושב אגודה חקלאית+ ועד מקומי 423 7 428,399 110 קווים 147, 149, 14, 16, 30, 56, 66, 67, 78, 93, 152, 176, 295, 361, 364, 380, 503 נתיב אקספרס 077-5090056