סוג הישוב הנהגת היישוב מס תושבים (נפש) סוציו אקונומי מ"ר שטח מוניציפאלי ישוב בתי אב - מספר נכסים קווים אוטובוסים טלפון
כפר ועד מקומי 1090 4 439,827 201 קו 988 נתיב אקספרס 6980950