סוג הישוב הנהגת היישוב מס תושבים (נפש) סוציו אקונומי מ"ר שטח מוניציפאלי ישוב בתי אב - מספר נכסים קווים אוטובוסים טלפון
מושב אגודה חקלאית+ועד מקומי  946 2 1,073,688 170 קווים 985, 364, 987, 5, 980, 990, 989, 992, 991, 977, 988, 979, 967, 982, 580, 985, 43, 367, 147, 148, 64, 361- נתיב אקספרס
846 - אגד
580, 590, 680- קווים
440- נסיעות ותיירות
6989361