רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה. לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים ב צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כעסקים טעוני רישוי.