תוכנית זו הינה מודל לטיפול בילדים והורים תוך שימת דגש על שיפור מערכות היחסים והתפקוד ההורי. מטרת התוכנית הינה שיקום היחסים בין ההורים והילדים תוך מתן כלים, מידע ויצירת חוויה מטיבה שתסייע בשמירת שלמות המשפחה.

התוכנית מתאימה למשפחות עם ילדים בגיל הרך (לידה עד 6) והיא משלבת טיפול פרטני, דיאדי (הורה- ילד) או קבוצתי תוך קביעת סוג הטיפול המתאים על פי צורכי הילדים וההורים. קיימת אפשרות לסיוע של סומכת, בבית המשפחה, אשר תהווה מודל ותקנה מיומנויות רלוונטיות למשפחה.

התוכנית תיקבע בשיחה משותפת עם עו"ס היישוב, עו"ס התוכנית וההורים. היקף התוכנית הינו שנה שבה יתקיימו מספר מפגשים לילדים ולהורים במהלך השבוע, לפי הצורך. על מנת להצטרף לתוכנית, יש לפנות לעו"ס היישוב.

למי פונים: עו"ס הישוב.