1. על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח- 1968,  כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.
2. חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי. ניהול עסק ללא רישיון הוא עברה שבגינה ננקטים הליכים פליליים.
3. רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי הרשות לבעלי עסק, ומתיר את פתיחתו וניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.
4. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם הרשות.
5. תהליך קבלת רישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה , מאחר שהדבר כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים , ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש ל תקנות. לפיכך מומלץ לפנות בבקשה לרישיון מוקדם ככל שרק אפשר.
6. פטור מחובת רישוי עסק- עסקים רבים אינם טעוני רישוי (למשל, חנויות בגדים, חנויות נעליים, משרדים, מרפאות וכד'). זאת בתנאי שאולם המכירה אינו הגדול מ- 800 מ"ר.
7. רישיון עסק מקדם את העסק- גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית. למשל, בתי אוכל רבים המבקשים להשתתף בירידי מזון נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף או מלון ללא רישיון לא יוזכר בפרסומי משרד התיירות בארץ ובחו "ל, וגופים ציבוריים וגופים מוסדיים יימנעו מלשכור חדרים בעסק בהעדר רישיון עסק. בנוסף לכל אלה, בשעת צרה, ללא הרישיון ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לך מחברת הביטוח.
8. לפני פתיחת עסק מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק. אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון. אנו ממליצים שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני שנבדק כי יהיה ניתן לנהל במקום את העסק המבוקש ולהוציא רישיון עסק.
9. בקשה להיתר זמני ורישיון - על מנת לפתוח בקשה לרישיון עסק יש לבצע את הצעדים הבאים:
א. מילוי טופס בקשה לרישיון עסק | בקשה לפתיחה / חידוש רישיון עסק - טופס מקוון
ב. יש להביא אישור בעל הנכס לפתיחת העסק
ג. יש לצרף את המסמכים הבאים ב 3- עותקים:
1) תרשים סביבה 
2) מפה מצבית 
3) תכנית עסק

פירוט מלא ומדויק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי תשנ"ה 1995 
מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו של העסק.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

http://www.galil-elion.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D