צח"י מושתת על מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה, הוא מיועד לסייע בעיקר בתגובה ראשונית לאירוע ובטיפול בהשלכותיו. ההיערכות לטיפול בקהילה במצבי משבר, נעשית בעיקר ביוזמת הרשות המקומית ובהכוונתה. צוות החירום היישובי מהווה בפועל זרוע ביצועית של הרשות המקומית ופועל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי היישוב. הצוות אינו מיועד להחליף גורמים מוסמכים ומקצועיים אלא רק לסייע לקהילה ולטפל במצב כמיטב יכולתו עד להגעתם ובהיעדרם של גורמים מקצועיים.

במועצה קיימים 22 צוותים פעילים אשר עברו הכשרה בה קיבלו את הכלים הראשוניים בהתמודדות בשעת משבר ביישוב. בשאר הישובים נמצא בתהליכי הקמה.

אוכלוסיית יעד: תושבי מרום הגליל.

למי פונים? עו"ס מרכזת צוותי חוסן בחירום דגנית עטון: 0546718832 או 6919760 -04.

 
 

.