הפעילות מיועדת לקדם ולשפר מצבם של משפחות או יחידים בהיבט האישי, משפחתי וחברתי וכן לפעול לצמצום מצוקותיו האישיות של היחיד ו/או המשפחה. התערבויות נותנות מענה לשינויים המתרחשים כחלק ממעגל החיים ובעיתות משבר.