על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין.

רשימת סטאטוס העסקים נכונה לתאריך המצוין ע"ג הטבלה ומתעדכנת מעת לעת.

הרשימה כוללת עסקים ככל שהם ידועים למועצה ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית מול הגורמים המוסמכים במחלקת רישוי עסקים.

קבלת מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית:
ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי. 
על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.