מהות שירות: ליווי ותמיכה במשפחות על ידי עו"ס היישובי, הענקת טיפול מערכתי ,תיווך,סיוע במיצוי זכויות, הדרכה הורית, בדיקת נזקקות וזכאות לצורך סיוע חומרי, הפניה לגורמים שונים בקהילה.

אוכלוסיית היעד: משפחות הזקוקות לסיוע ומתגוררים בתחומי הרשות.

למי פונים: לעו"ס היישובי.