עובדת סוציאלית לסדרי דין הינו תפקיד הניתן במינוי משר הרווחה. בהתאם לבקשה מערכאה משפטית (בלבד), מבצע עו"ס לסדרי דין הערכה מקצועית בתחומי הורות,משמורת,בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קרבנות אלימות במשפחה לרבות חולי נפש וחסרי ישע הזקוקים להגנה ולאפוטרופסות, מתן היתרי נישואים לקטינים מתחת לגיל 17, חוות דעת בנושא אישות והסדרי ראייה בהליכי גירושין, הכרה באבהות ובחינת סוגיית ממזרות.

את תוצאות החקירה, הכוללות הערכה מקצועית, המלצות וחוות דעת הנקראת תסקיר, מגיש עו"ס סדרי דין לערכאה המשפטית שביקשה אותה.

אוכלוסיית יעד: משפחות הזקוקות להחלטת בית משפט לענייני משפחה/בית דין רבני/ השרעי, ורק לאחר פניה לתסקיר.

למי פונים: בתי המשפט הרלוונטים.