גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, שהשרים הנוגעים בדבר הסמיכו לתת אישור לרישיונות מטעמם:
• משרד הבריאות
• משרד הכלכלה
• המשרד להגנת הסביבה
• משרד החקלאות ופיתוח הכפר
• משטרת ישראל
• הרשות הארצית לכבאות והצלה
.