התאמת עסק לאנשים עם מוגבלות.

מחויב על פי החוק לשווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות.