בשנת 1950, בעקבות גל ההתיישבות הציונית בגליל הוקמה רשמית המועצה האזורית מרום הגליל. המועצה פרוסה על שטח של כ – 200,000 דונם הפזורים מגבול הלבנון בצפון ועד טבריה בדרום, צפת במזרח וכרמיאל במערב. מדובר במועצה בעלת אופי קהילתי חם ומשפחתי. התושבים המתגוררים במרום הגליל מגוונים מאוד: דתיים וחילונים...כ – 4000 בתי אב, וכ-14,000 תושבים.
התושבים המתגוררים בתחומי המועצה מגוונים מאוד: דתיים וחילוניים, יהודיים מארצות מוצא שונות, צ'רקסים, דרוזים וערבים חברי מושב וחברי קיבוץ, חקלאים ושאינם חקלאים.
המבנה הפיסי המיוחד והמיקום הגיאוגרפי – גוש הרים מורם שהגישה אליו קשה והדרכים עוברות בעיקר בשוליו – השפיעו במידה רבה על תולדותיו ועל הרכב האוכלוסייה אשר בחרה להתגורר באזור.
המועצה מונה 24 יישובים ובהם כ – 4000 בתי אב. התפלגות האוכלוסייה: 85% יהודים , 2% ערבים, 6% דרוזים ו- 7% צ'רקסים. בשנים האחרונות משקיעה המועצה האזורית מאמץ מרבי להרחבת היישובים בתחומה, בעיקר ע"י ליווי קהילתי וייעוץ בתהליך ההרחבה. המועצה רואה חשיבות רבה בפיתוח היישובים ובהשקעה בטיפוחם בן מבחינה פיסית והן מבחינה חברתית- קהילתית.