מענה חברתי חינוכי לילדי הישוב, פעילה פעמיים בשבוע למשך שלוש שעות (כל פעם). השירות ניתן ל-15 ילדים.
כיום פועלות שתי מועדוניות אחת בעין אל אסד והשנייה בישוב בר- יוחאי.

אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו'.

למי פונים-
עו"ס שרה סייג, טל'. 046919846.
עו"ס סמאח בראזי, טל'. 046919847