• כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.
  • פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.
  • מידע מלא לגבי המבקש: שם, מס' חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד'.