לקבל הסבר על הליך הרישוי.
מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.
מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.
לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.