חמישה עותקים של  תכניות הנדסיות / סניטריות (גרמושקה) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל)

הכוללות את הפרטים:

  1. גוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
  2. תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א')
  3. מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א'). 
  4. תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 1:50.
  5. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן.