טבלת אנשי קשר - כספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חנה שטיין גזברית המועצה ומנהלת המחלקה 04-6919840 hana@mrg.org.il
טלי שלג מזכירת המחלקה 04-6919802 tali@mrg.org.il
סנדרה מויאל הנהלת חשבונות - ספקים 04-6919841
אסתר ביסמוט הנהלת חשבונות 04-6919837 ester@mrg.org.il
מונה מדאג'י הנהלת חשבונות 04-6919836 mona@mrg.org.il
ציפי עטר קופאית ראשית 04-6919842 tzipi@mrg.org.il

חשבות שכר

טבלת אנשי קשר - חשבות שכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אביבה אלקבץ מנהלת המחלקה 04-6919826 Aviva@mrg.org.il
רוזט כהן הנהלת חשבונות/שכר 6919827 04 rozet@mrg.org.il

גבייה וארנונה

טבלת אנשי קשר - גבייה וארנונה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
פארס גנאיים מנהל המחלקה 04-6919862 fares@meytar-ms.co.il
מיסון עאסי פקידת גבייה 04-6919864 mayson@meytar-ms.co.il

מחסן ורכש

טבלת אנשי קשר - מחסן ורכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הרצל יקוטי מנהל מחלקה מחסן, רכש ולוגיסטיקה 04-6919870 050-7356162 h@mrg.org.il
אסתר עטון מזכירת מחלקת מחסן 04-6919874 estera@mrg.org.il
גלית מנחם מזכירות מחלקת רכש 04-6919739 050-7418865 galitm@mrg.org.il