ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו, הדרך בה הם גדלים ומתפתחים מעצבת את אישיותם הבוגרת. המחלקה לשירותים חברתיים במועצה פועלת לאיתור ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סיכון, בשיתוף פעולה עם המשפחה וגורמים רלוונטים, בניסיון לקדם את מצבם.

במחלקה פועל צוות לילד ונוער אשר מטרתו פיתוח ובניית תוכניות טיפוליות בקהילה בהתאם לצרכים המשתנים ולמדיניות משרד הרווחה : "עם הפנים לקהילה".

תחומי הטיפול