הוועדה לפעוטות בסיכון בוחנת את הזכאות לסידור פעוטות במסגרת מעון יום בכדי להבטיח את התפתחותם התקינה. ההחלטה על הזכות למעון נקבעת על-ידי ועדה שחבריה מוגדרים בחוק, כמו כן החוק מגדיר את המצבים בהם נחשב הפעוט בסיכון.

אוכלוסיית יעד – גילאים לידה- 3 , פעוטות לאמהות עובדות או לא עובדות המופנות על-ידי שירותי הרווחה.

למי פונים- לעו"ס המטפל בישוב.