מידע מוקדם:

להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית, בטרם התקשרת בקשר חוזי האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוקי התכנון והבנייה, מהם התנאים לקבלת הרישיון ומהן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

ערעור:

ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי / בית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רישיון, ביטול רישיון, או לגבי תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

השגה:

ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לגורם הארצי המוסמך (גורם מאשר) לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו לדעתך.

ביטול רישיון:

ביטול רישיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית.