הוועדה מתקיימת לאורך השנה ומהוות מסגרת לדיון בין שירותי ורב מקצועי בעניינם של קטינים ומשפחותיהם.
הועדות מתכנסות לצורך אבחון וקבלת החלטות לגבי תוכנית טיפול בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שרותי הרווחה.

אוכלוסיית יעד: גילאים לידה- 18.

למי פונים: לעו"ס המטפל בישוב.