במסגרת החוק לטיפול בילדים נפגעי עבירה (עבירת מין) מממנת המדינה טיפול והדרכה הורית עבור ילדים שנפגעו. כמו כן המחלקה מקצה משאבים לטובת טיפול בילדים התוקפים. כל המקרים נידונים בוועדה אשר בודקת התקדמות הטיפול.

אוכלוסיית היעד: גילאים 0-18.

למי פונים:

איריס בן מובחר – עו"ס חוק הנוער
טל'- 04-6919843
מייל- [email protected]