הבקשה תוגש במח' רישוי עסקים ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את התכנית בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק