דלג לתוכן העמוד

מכרז 15/20: מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול

המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה בזאת הגשת הצעות מועמדות לביצוע התפקיד:

מנהל יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול מכרז חיצוני  15/20

תיאור התפקיד: מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות

לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי

חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות

המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות.

היקף משרה: 100%

תחומי אחריות:

1. מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושב ועל תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ביישוב.

2. תכנון והפעלת תכנית עבודה שנתית המכוננת למניעת פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.

3. אחריות לקיום הפעולות הנגזרות ממערך המדידה והערכה של תכניות ופעולות ברשות המקומית אל מול גורמי המקצוע ברשות ובמשרד לבט"פ.

4. מעקב בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה.

5. בניית מסוגלות קהילתית ורתימת הקהילה להתמודדות עם אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול, תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח של מגוון ערוצים להשתתפות תושבים במאמץ למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.

6. פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית.

7. קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים העוסקים בתחום.

8. אחריות לתכנון תכנית העבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה, ארגון והפעלה ובקרה על כלל הפעולות הנגזרות מתכנית הכשרה בהתאם להנחיות מנהל המחוז ומערך הכשרות של מטה הרשות.

9. סיוע למנהל וקצין היחידה במערך האכיפה העירוני, וכן לבעלי עניין ברשות המקומית ובמשטרה תוך מעקב וליווי של מערך האכיפה ברשות המקומית.

10. הובלה, תפעול ותכלול של מהמערך הטכנולוגי ביישוב.

11. ביסוס השותפות עם תחנת המשטרה היישובית בבניית תכניות עבודה המכוונות ליעדים משותפים, קידום שותפויות בין משטרה לגורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדת האכיפה.

12. ניהול מערך ההתנדבות של השירות הלאומי/אזרחי ברשות בשיתוף ובתיאום הגורם הרלוונטי ברשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול. לרבות, איתור מקומות התנדבות פוטנציאליים, בניית מעני הכשרה, השמה וליווי של מתנדבים.

13. הפעלת מערך הסברה ושיווק למניעת אלימות, פשיעה ושימוש בסמים ואלכוהול, בשותפות עם אנשי המקצוע בתחום ברשות במקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.

14. כינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות ואת הועדה הרשותית למאבק בסמים. הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורומים יישוביים הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות.

15. יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים בשימוש בסמים ובאלכוהול.

16. תכנון וניהול התקציב הרשותי של תכניות הרשות.

17. סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב.

18. דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד על יישום והתקדמות התוכנית והניצול התקציבי.

כפיפות:

כפיפות מנהלתית לראש הרשות או למנכ"ל.

כפיפות מקצועית לגורמי המקצוע במשרד לבט"פ.

תנאים מקדימים למינוי:

ידע והשכלה: בעל תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה/ מדעי ההתנהגות/ עדיפות לקרימינולוגיה/עבודה סוציאלית/מדעי התנהגות / סוציולוגיה / מדעי המדינה, שנרכש במוסד על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

שפות: בהתאם לצורך.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה- OFFICE, אינטרנט.

ניסיון מקצועי/ ניהולי: ניסיון בפרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית, עדיפות לניסיון של 4 שנים לפחות.

ניסיון ניהולי של שנה לפחות בניהול ו / או ריכוז שני עובדים לפחות במערכת רב תחומית.

מקום מגורים: עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמוך.

העדר עבר פלילי, העדר רישום עבירות מין.

את ההצעות יחד עם צילומי תעודות והמלצות, וכן מסמך קו"ח מפורט, יש לשלוח במייל info@mrg.org.il  לא יאוחר מיום  8.7.2020 עד השעה 14:00.

קרן פטל
מנכ"לית המועצה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז