דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/ פומבי 07/2020 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה

היחידה: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

תואר המשרה: בודק בקשות להיתרי בנייה

דרגת המשרה ודירוגה: דרוג הנדסאים דרגה 37-41

היקף העסקה: 100%

סוג מכרז:פנימי/פומבי.

תיאור תפקיד:

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה בוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה.

עיקרי התפקיד:

א. בקרה על היתרי בנייה.

ב. קבלת קהל ומענה לפניות.

ג. במידת הצורך מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.

תנאי סף:

  • השכלה ודרישות מקצועיות
  • מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה
  • להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל
  • במשרד החינוך. או הנדסאי אדריכלות או בניין.

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום.

ב. ניסיון ניהולי לא נדרש.

דרישות נוספות

  • שפות עברית ברמה גבוהה.

עדיפות: במכרז זה תינתן עדיפות לבוגרי קורס לבודקי בקשות להיתר בנייה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • שליטה בחוק התו"ב והתקנות, היכרות עם תהליכי הבנייה ומרכיביהבניין.
  • שירותית ועבודה מול קהל.

כפיפות:

כפיפות מקצועית וניהולית למהנדס הוועדה

מועד פרסום המכרז 11.3.2020

פרטים מלאים על המשרה הנ"ל ניתן למצוא באתר המועצה www.mrg.org.il

בקשות למכרז בצירוף קורות חיים צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 22.3.2.2. בשעה 14:00 בדוא"ל: info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה. יש לוודא קבלת המסמכים בטלפון:6919811 – 04.