דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/חיצוני 30/19 לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה

היקף משרה: 50%
 
תיאור התפקיד:
 
פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של הרשות.
 
פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים על ידי הרשות.
 
טיפול במכשירי טכוגרף של כלי רכב של הרשות.
 
פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע ע"י קבלני משנה.
 
השכלה ודרישות מקצועיות: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה
 
קורסים והכשרות:
 
קורס קציני בטיחות בתעבורה
 
תעודה סוג 2 במכונאות רכב מטעם משרד התמ"ת
 
רישיון נהיגה דרגה ג' ומעלה
 
ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות כקצין בטיחות, וניסיון של 3 שנים רצופות באחד המקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות.
 
ניסיון ניהולי של לפחות שלוש עובדים ו/או קבלני משנה, כאשר על תקופת הניהול להיות בת שלוש שנים לפחות.
 
רישום פלילי: העדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה.
 
פרטים מלאים על המשרה הנ"ל ניתן למצוא באתר המועצה www.mrg.org.il
 
בקשות למכרז בצירוף קורות חיים צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 26.12.19 בשעה 14:00 בדוא"ל: info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה. יש לוודא קבלת המסמכים בטלפון:6919811 – 04.