דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/חיצוני מספר 29/19 לתפקיד פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות בגני ילדים ובבתי הספר ביישובי המועצה

היקף משרה: משרה מלאה/חלקית - השירותים יכול וחולקו בין מספר פסיכולוגים בהתאם לזמינות ולצרכים.
 
דירוג ודרגה: פסיכולוגים, מתח דרגות 37-39, פסיכולוג בעל תעודת מומחה 38-40
 
תיאור התפקיד:
 
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.
 
תחומי אחריות:
 
 • מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי)
   
 • מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
   
 • תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
   
 • ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
 • כפיפות: למנהל השפ"ח
 
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות: בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אש סייר פרקטיקום וחובות לימוד.
 
פרטים מלאים על המשרה הנ"ל ניתן למצוא באתר המועצה www.mrg.org.il
 
בקשות למכרז בצירוף קורות חיים צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 26.12.19 בשעה 14:00 בדוא"ל: info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה. יש לוודא קבלת המסמכים בטלפון:6919811 – 04.