דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני 32/19 לתפקיד ממונה על שירותי חירום וביטחון

היקף משרה: 100%
 
דרגת המשרה ודירוגה: 8-10 בדירוג מנהלי או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. 
 
ייעוד: ניהול הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות והכוחות  במרחב.
 
עיקרי התפקיד:
 
הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום, הכנת תכניות עבודה וצרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב, ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות, ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.
 
תנאי סף:
 
השכלה:
 
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 או בעל תעודת סמיכות לרבות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר). או בעל 12 שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).
 
קורסים והכשרות מקצועיות: ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויים. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.
 
בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או גוף חירום ובטחון אחר. או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).
 
ניסיון מקצועי:
 
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון.
 
הנדסאי רשום – 6 שנות מקצועי כאמור, טכנאי מוסמך – 7 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
 
בעל 12 שנות לימוד - 8 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום החירום והביטחון.
 
ניסיון ניהולי:
 
בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות המקצועיות:
 
מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי- ניסיון פיקודי/ניהולי של שנתיים לפחות.
 
מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל 12 שנות לימוד-ניסיון פיקודי/ניהולי של 4 שנים.
 
מועמד שאינו בוגר קורס קצינים – ניסיון פיקודי/ניהולי של 5 שנים או שביצע קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.
 
דרישות נוספות:
 
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון, שפות – עברית ברמה גבוהה, יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-office.
 
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה, עבודה בשעות לא שגרתיות
 
כפיפות: כפיפות לראש הרשות/מנכ"ל הרשות המקומית.
 
מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.
 
פרטים מלאים על המשרה הנ"ל ניתן למצוא באתר המועצה www.mrg.org.il
 
 
 
בקשות למכרז בצירוף קורות חיים צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 26.12.19 בשעה 14:00 בדוא"ל: info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה. יש לוודא קבלת המסמכים בטלפון:6919811 – 04.