דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי/פנימי מספר 24/19 לתפקיד עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות במשפחה

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא עד 10.10.19 וזאת בשל הטעות בפרסום.

עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות במשפחה

פומבי/פנימי 24/19

היקף 75%

 

תואר המשרה: עו"ס מרכז למניעה וטיפול בילדים חשופים /נפגעים באלימות במשפחה

תנאים בסיסיים לקיומה של המשרה:

בעל ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים במצבי סיכון והוריהם

נכונות לעבודה בשעות גמישות ושעות הערב

השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד

ותק של 3 שנים לפחות בעו"ס

 

תיאור המשרה     

1.שותף בבניית התוכנית הטיפולית לילדים ולהורים

2.נותן טיפולים פרטניים, דיאדיים, הדרכת הורים משפחתיים  או קבוצתיים עפ"י התוכנית הטיפולית שנקבעה

3.יועץ ומלווה לצוות במרכז בנושא ילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה ולעו"ס המשפחה במחלקה .

4.מתעד את תהליכי הטיפול וההערכה

5.משתתף בוועדות הערכה

6.נמצא  בקשר עם שירותים משיקים בקהילה לטובת הטיפול בילדים (נתיבים להורות , מרכז הורים וילדים ועוד )

 

כפיפות:  מנהל המרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה 

 

 

לצורך הגשת מועמדות חובה ליש הגיש קורות חיים, תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה, המלצות (במידה וקיים) ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף.

למעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 3.10.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל info@mrg.org.il  
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף. דרכי התקשרות: טלפון 6919821 - 04

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.