דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי/פנימי מספר 22/19 למרכז עוצמה במועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה עו"ס/ית מיצוי זכויות וקהילה

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא עד 10.10.19 וזאת בשל הטעות בפרסום.

תיאור התפקיד:

מרכז עוצמה מנגיש ומפתח מענים לפרטים ומשפחות החיים בעוני והדרה.

תחומי הפעילות:

  • תעסוקה
  •  התנהלות כלכלית
  • מיצוי זכויות   

העו"ס/ית שותף משמעותי בהובלת המרכז, תוך דגש על מענה בתחום הזכויות והעבודה הקהילתית.

היקף משרה 50%

דרישות התפקיד:

* מיפוי שירותים וריכוז מידע על מיצוי זכויות ברשות.

* גיבוש תכניות פעולה פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות בנושא מיצוי זכויות וקהילה.

* הפעלת פרויקטים קהילתיים, קבוצות ופעילויות. הפעלת קבוצת פעילים.

דרישות סף:

* עובד/ת סוציאלי/ת בעל תואר בוגר בעו"ס.

* רישום בפנקס העו"סים.

* יכולת ניידות.

* שעות עבודה גמישות.

* עדיפויות לבעלי ניסיון בטיפול במשפחות ו/או לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית.

דרגה התחלתית – י'.

 

תיאור התפקיד:

מרכז עוצמה מנגיש ומפתח מענים לפרטים ומשפחות החיים בעוני והדרה.

תחומי הפעילות:

  • תעסוקה
  •  התנהלות כלכלית
  • מיצוי זכויות   

 

העו"ס/ית שותף משמעותי בהובלת המרכז, תוך דגש על מענה בתחום הזכויות והעבודה הקהילתית.

היקף משרה 50%

דרישות התפקיד:

* מיפוי שירותים וריכוז מידע על מיצוי זכויות ברשות.

* גיבוש תכניות פעולה פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות בנושא מיצוי זכויות וקהילה.

* הפעלת פרויקטים קהילתיים, קבוצות ופעילויות. הפעלת קבוצת פעילים.

דרישות סף:

* עובד/ת סוציאלי/ת בעל תואר בוגר בעו"ס.

* רישום בפנקס העו"סים.

* יכולת ניידות.

* שעות עבודה גמישות.

* עדיפויות לבעלי ניסיון בטיפול במשפחות ו/או לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית.

דרגה התחלתית – י'.

 

לצורך הגשת מועמדות חובה ליש הגיש קורות חיים, תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה, המלצות (במידה וקיים) ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף.

למעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 3.10.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל info@mrg.org.il  
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף. דרכי התקשרות: טלפון 6919821 - 04

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.