דלג לתוכן העמוד

מכרז 19/19: ממונה על שירותי חירום וביטחון

למועצה האזורית מרום הגליל
דרוש/ה ממונה על שירותי חירום וביטחון
מכרז פומבי 19/19

היקף העסקה: משרה מלאה

תיאור תפקיד: מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית.

בקשות למכרזים בצירוף קורות חיים, צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 10.9.19 בדוא"ל:info@mrg.org.il  ולציין את שם ומספר המשרה.

בכבוד רב,
עמית סופר
ראש המועצה