דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 12/19: פקח סביבתי

מועצה אזורית מרום הגליל מבקשת לקבל הצעות ממועמדים/ות מתאימים/ות לתפקיד:

פקח סביבתי 12/19 מכרז פנימי/חיצוני

תיאור התפקיד:

פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית.

היקף משרה: 100%

תחומי אחריות:

1.ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.

2 .תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.

3 .תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

ידע והשכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת.

קורסים והכשרות מקצועיות:

הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.

פרטים מלאים על המשרה ניתן למצוא באתר המועצה www.mrg.org.il

בקשות למכרז בצירוף קורות חיים צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 25.6.19 עד השעה 14:00 בדוא"ל: info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה.