דלג לתוכן העמוד

מכרז 7/19: קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה

מכרז פנימי/חיצוני 07/19

היקף משרה: 50%

תיאור התפקיד:

פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של הרשות.

פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים על ידי הרשות.

טיפול במכשירי טכוגרף של כלי רכב של הרשות.

פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע ע"י קבלני משנה.

השכלה ודרישות מקצועיות:

12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה

קורסים והכשרות:

קורס קציני בטיחות בתעבורה

תעודה סוג 2 במכונאות רכב מטעם משרד התמ"ת

רישיון נהיגה דרגה ג' ומעלה

קצין בטיחות

ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות כקצין בטיחות, וניסיון של 3 שנים רצופות באחד המקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות.

ניסיון ניהולי של לפחות שלוש עובדים ו/או קבלני משנה, כאשר על תקופת הניהול להיות בת שלוש שנים לפחות.

רישום פלילי: העדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה.

בקשות למכרז בצירוף קורות חיים צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 19.5.19 בדוא"ל: info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה.

פרטים מלאים (תנאי סף, דרישות תפקיד ודרישות נוספות) על המשרה הנ"ל ניתן למצוא באתר המועצה www.mrg.org.il

בכבוד רב,
עמית סופר

ראש המועצה