תושבים יקרים,
עם תחילת החורף אנו מווסתים את איסוף הגזם כך שאיסוף אחרון לעונה יתבצע בסוף החודש.

השירות יתחדש בתחילת מרץ.

כמובן עומדים לרשותכם במקרים חריגים ודחופים בכל עת.

חורף בריא

שמואל מיכאל
מנהל מחלקת שפ"י