אישורי תושב ניתן לקבל רק בימי ראשון בין השעות 09:00- 14:00, (רצוי בתיאום מראש בטלפון 04-6919810)

על מנת לקבל את האישור יש להצטייד ב:

  1. טופס בקשה לקבלת אישור תושבות.אישור תושבות מהיישוב
  2. צילום ת.ז. + ספח
  3. אישור מחלקת המיסים במועצה.

למעוניינים, ניתן להעביר את הבקשה דרך המייל בכתובת: izko@mrg.org.il או בפקס למספר 04-6919710.

ולקבל את האישור בדואר או במייל חוזר.

בברכה

חיים איצקוביץ'

מנהל מאגרי מידע