אישורי תושב ניתן לקבל ישירות למייל בפורטל הבא: https://por072.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=80F40050568A4D0111AA19A96B7B638A&Process=ProcessResidenceConfirmation072

במידה ולא ניתן להוציא אישור דרך הפורטל מכל סיבה שהיא יש לשלוח את הקבצים הבאים:

  1. אישור תושבות מהיישוב
  2. צילום ת.ז. + ספח
  3. אישור מחלקת המיסים במועצה.

למעוניינים, ניתן להעביר את הבקשה דרך המייל בכתובת: ben@mrg.org.il או בפקס למספר 04-6919710.

ולקבל את האישור בדואר או במייל חוזר.

בברכה

בן שאקיר