הורים יקרים,

להלן דרכים בדבר הנגשת גני ילדים ובתי"ס עבור תלמידים עם מוגבלויות

החל משנה"ל תש"פ נושא הנגשה עובר לאחריות הרשות המקומית (אגף החינוך).

  • אוכלוסיית היעד:

תלמידים עם מוגבלויות קבועות או זמניות ,הלומדים במוסדות החינוך שבבעלות הרשות המקומית . בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד.

  • אופן הגשת הבקשה:

באחריות ההורים להגיש בקשה באמצעות "טופס בקשה להתאמות לאנשים עם מוגבלות" לרשות.

הטופס יוגש בצירוף מסמכים תומכים סוג המוגבלות (מסמכים רפואיים) כמפורט בנוהל.

לאחר הגשת הבקשה ע"י ההורים, תועבר הבקשה באמצעות הרשות לדיון בוועדה בין מקצועית במוסד החינוכי בו לומד התלמיד. עם סיום של דיון הועדה הבין מקצועית ההורים יקבלו תשובה לבקשה שהגישו באמצעות המוסד החינוכי.

לבירורים ניתן לפנות :
לאסטרז'ה רכזת פרט טלפון : 04-6919829
מוניר אבו סאלח – מנהלן במחלקת החינוך: 046919824

מאחלים  שנת לימודים פורייה, מוצלחת ובריאה לכולם

למעבר לטופס הבקשה לחצו כאן