סוג הישוב הנהגת היישוב מס תושבים (נפש) סוציו אקונומי מ"ר שטח מוניציפאלי ישוב בתי אב - מספר נכסים קווים אוטובוסים טלפון
קיבוץ אגודה חקלאית+ ועד מקומי 855 9 469,043 210 קווים 982, 361, 987, 148, 992, 991, 985, 977, 980, 364, 147, 988 נתיב אקספרס
קווים 365, 440 נסיעות ותיירות
קו 846 אגד
6849023