דלג לתוכן העמוד

מכרז חצי- מכירת שערים

המועצה האזורית מרום הגליל מציעה בזאת למכירה:

מכרז מס': 03/19

שער קונזולי בינוני בכניסה ליישוב טפחות

השער ממוקם בכניסה ליישוב

מכרז מס': 04/19

שער קונזולי ביישוב בר יוחאי

השער במצב מפורק במחלקת תחבורה, ניתן לראותו בתיאום מראש.

מכרז מס': 05/19

שער קונזולי במחלקת תחבורה

השער מותקן בכניסה למחלקת תחבורה


אין המועצה אחראית לתקינותם של השערים.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ או לבצע ממכר עם מציעים אחרים.

עם הודעת המועצה על פינוי השער, באחריות הזוכה לפנותו.

עלות השתתפות במכרז 200 ש"ח (יש לרכוש מעטפה נפרדת עבור כל מכרז)

את ההצעות יש להגיש לתיבת הרכש עד ליום 17.02.19 בשעה 09:00

לפרטים נוספים: הרצל יקוטי 0507356162

לצפייה בקובץ המצורף למכרז