דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 13/2020 לאספקת שירותי ניקיון למשרדי המועצה ולמוסדות החינוך

אמצעי תשלום לרכישת מכרז

דחיית מועדים

מענה לשאלות הבהרה

מענה מס' 2 לשאלות הבהרה 

שם הרשות: "מועצה אזורית מרום הגליל"

מספר המכרז:13/2020

שם המכרז: אספקת שירותי ניקיון למשרדי המועצה ולמוסדות החינוך מחיר המכרז:1,000 ₪.

הגשת שאלות הבהרה עד לתאריך: 23.07.2020 בשעה 13:00 למייל: wajdy@mrg.org.il

מועד הגשת הצעות עד לתאריך: 03.08.2020 בשעה: 12:00 במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרד מנכ"לית המועצה בקומה העליונה.

מועד פתיחת מכרז: 03.08.2020 בשעה 12:30

לפרטים נוספים: וג'די 2490414 054

שם ראש המועצה: עו"ד עמית סופר

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז