דלג לתוכן העמוד

תיקון למכרז 06/19: מנהל יחידת ניהול ההון האנושי ברשות המקומית

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל יחידת ניהול ההון האנושי

ברשות המקומית – מרום הגליל

 

 

היחידה: משאבי אנוש.

 

תואר המשרה: מנהל יחידת ניהול ההון האנושי

 

דרגת המשרה ודירוגה: +10 – 8

או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

  

היקף העסקה: 100%

 

סוג מכרז: פנימי/פומבי.

 

תיאור תפקיד:

 

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות,

ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארוגניים ברשות.

 

עיקרי התפקיד:

א. תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות

ב. ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.

ג. ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.

ד. ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.

ה. ניהול מערך ההדרכה ברשות

ו. ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.

ז. ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.

ח. טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.

ט. ניהול יחסי העבודה ברשות.

י. ניהול יחידת ההון האנושי ברשות

תנאי סף:

 

השכלה ודרישות מקצועיות

א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה

להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם

לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012

      או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור

הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה

בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר

שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות

הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת

ודיני איסור והיתר).

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים:

משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה

וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית

 

ב. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש

ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

 

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי –

ברשות מקומית ברמה ג' - ניסיון מקצועי של 3 שנים

לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת

הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי

משאבי האנוש, פיתוח ,ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס, מיון

וקליטה, ניהול מערך הדרכה.

ב. ניסיון ניהולי –

שנה לפחות של ניסיון בניהול

צוות עובדים בכפיפות ישירה

דרישות נוספות

שפות - בהתאם לצורך

יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת

פתרונות אפקטיביים.

ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות.

הנחיה וליווי של מנהלים עמיתים בארגון.

עבודה עם ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה.

יכולת ניתוח וקבלת החלטות

עבודה בתנאי לחץ

 

כפיפות: למנכ"ל הרשות

 

מינהלה:

 

בקשות למכרזים בצירוף קורות חיים, צילומי תעודות והמלצות יש להגיש עד ליום: 10.9.19 בדוא"ל:info@mrg.org.il ולציין את שם ומספר המשרה.

 

איש הקשר ברשות לעניין מכרז זה: קרן פטל מנכ"לית המועצה, טלפון:04-6919821

 

הבהרה מגדרית המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

                                                                                                על החתום – ראש הרשות

                                                                                                   עמית סופר