שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 14/2020 למתן שירותי אספקה וחלוקה של מוצרי מזון ומוצרי ניקיון כללי 27/07/2020 10/08/2020
מכרז מס' 13/2020 לאספקת שירותי ניקיון למשרדי המועצה ולמוסדות החינוך כללי 15/07/2020 09/08/2020

עבור לארכיון המכרזים