1
פרטים אישיים
2
הנימוקים לבקשה
3
אישור הבקשה

הורים יקרים!
טופס מקוון זה מיועד להגשת בקשה לאישור בנכם או בתכם מחוץ לאזור הרישום המאושר עבור היישוב בו הנך מתגורר. לעיון בנוהל, בשיקולים ובשלבים השונים, יש להיכנס לאתר האינטרנט של המועצה.
הטופס לא מיועד לתלמידי החינוך המיוחד.

 

 

נא לציין לאיזה תחום עיקרי מתאים לשייך את נימוקי הבקשה. * שדה חובה

ניתן לבחור מס' נימוקים


Browser not supported